ABC Inwestycji czyli pytania i odpowiedzi

Jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej u Państwa? Czym kierować się przy wyborze? Co to jest drenaż rozsączający i bio-oczyszczalnia? Poniżej odpowiedzi na te pytania!

Oczyszczalnie drenażowe (Eko-oczyszczalnia)

Oczyszczalnie drenażowe składają się z dwóch głównych elementów:

  • osadnika,
  • drenażu rozsączającego.
Wymagane jest tu odpowiednio dużo miejsca na działce na rozprowadzenie drenażu.

schemat oczyszczalni ze zbiornikiem gnilnym i drenażem

Osadnik

Zbiornik do którego w pierwszej kolejności trafiają ścieki. Tu na dno opadają cięższe osady. Substancje lżejsze unoszą się na powierzchni gdzie fermentują (proces beztlenowy). Na tym etapie oczyszczone zostaje nawet 60% ścieków. Następnie rozpoczyna się drugi etap - doczyszczanie w drenażu rozsączajączym. Uwaga: większą sprawność oczyszczania osiąga się w osadnikach wielokomorowych (dwu,trzy komorowych). Więcej komór to również dłuższy czas eksploatacji drenażu.

schemat osadnik gnilny

Drenaż rozsączajączy

W skład drenażu wchodzi studzienka rozdzielacza. Jest to polietylenowy zbiornik z pokrywą, rozdzielający wstępnie przefiltrowaną wodę do rur drenażowych. Instalacja rozsączająca jest zakończona kominami wentylacyjnymi wyprowadzonymi nad powierzchnię gruntu.

Natomiast sam drenaż rozsączający są to perforowane rury ułożone na podsypce żwirowej. Tu mikroorganizmy tlenowe doczyszczają ścieki. Uwaga: W zależności od zastosowanego osadnika lub kilku osadników instalacja drenażowa będzie dłużej sprawna. Czas eksploatacji drenażu waha się od 10 do 25 lat. Następnie należy drenaż przenieść w inne miejsce (o ile takie jest na działce).

schemat drenaż rozsączający
preparat mikrobiologiczny do zapoczątkowania fermentacji beztlenowej

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym - zasada działania

Oczyszczalnie biologiczne (Bio-oczyszczalnia)

Oczyszczalnie biologiczne nie wykorzystują etapu oczyszczania beztlenowego, etap wstępny to naturalne osiadanie cięższych substancji na dnie pierwszego zbiornika. Kolejne dwa etapy zachodzą przy wykorzystaniu natleniania. Ścieki wstępnie podczyszczone bez cięższych substancji trafiają do komory nitryfikacyjnej gdzie jest utleniany amoniak i sole amonowe. Jest to drugi etap oczyszczania. W trzecim etapie ścieki przechodzą przez wtórny osadnik. Ciężkie substancje wracają do komory nitryfikacyjnej (recyrkulacja wewnętrzna), lżejsze powracają do pierwszej komory (osadnika wstępnego). Jedynie woda oczyszczona nawet w 95% opuszcza instalację. Może ona wówczas być odprowadzona do drenażu, oczka wodnego czy cieku wodnego. Zaletą tego rozwiązania jest mała ilość miejsca potrzebnego na instalację. Wystarczy 4,5m2 powierzchni w przypadku instalacji bez odprowadzenia. Dodatkowo roczny koszt obsługi wynosi około 100zł, jest to koszt prądu potrzebnego do pracy dmuchawy napowietrzającej.

schemat bio-oczyszczalni

Oczyszczalnie biologiczne (etapy-oczyszczania) - osadnik

Tu w naturalny sposób wytrącają się (opadają na dno) największe odpady. W zależności od potrzeb należy opróżnić taki zbiornik.

pierwszy etap - osadnik

Oczyszczalnie biologiczne (etapy-oczyszczania) - nitryfikacja

W tym etapie pod wpływem tlenu wtłaczanego przez pompę powietrza utleniane są sole amonowe i amoniak. Na skutek tego procesu powstałe azotyny i azotany łatwo mogą być wchłaniane przez rośliny.

pod wpływem sprężonego powietrza część wstępnie oczyszczonych ścieków trafia do kolejnego etapu - filtracji.

drugi etap - nitryfikacja

Oczyszczalnie biologiczne (etapy-oczyszczania) - II filtracja (recyrkulacja wewnętrzna)

Pierwsza filtracja zachodzi w pierwszym zbiorniku. Trzeci zbiornik natomiast jest zbudowany z dwóch części. Wewnątrz większego znajduje się mniejszy zbiornik i to najpierw do niego trafiają ścieki po nitryfikacji. Do tego wewnętrznego zbiornika doprowadzone jest również sprężone powietrze. Wypycha ono niedoczyszczone ścieki z powrotem do drugiego zbiornika. Pozostała część po II filtracji przelewa się do większej komory trzeciego zbiornika.

trzeci etap - filtracja i recyrkulacja wewnętrzna

Oczyszczalnie biologiczne (etapy-oczyszczania) - III filtracja (recyrkulacja zewnętrzna)- odpływ

Ten proces zachodzi w większej komorze trzeciego zbiornika. Podobnie jak w II filtracji tak i tu bierze udział sprężone powietrze. Sam proces jest również podobny z tą różnicą, że osiadłe na dnie zbiornika większe zanieczyszczenia pod wpływem sprężonego powietrza trafiają do pierwszego zbiornika, aby powtórnie przejść cały proces oczyszczania.

Dopiero prawie całkowicie oczyszczone ścieki poprzez odpływ opuszczają instalację trafiając do rowu melioracyjnego lub do oczka wodnego lub innego zbiornika.

Woda opuszczająca taką instalację jest oczyszczona w 95% i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. A zawierając azot jest łatwo przyswajalna przez rośliny.

czwarty etap - filtracja i recyrkulacja zewnętrzna

Oczyszczalnia biologiczna - zasada działania

Oczyszczalnie hybrydowe

Oczyszczalnie hybrydowe wykorzystują osadniki wykorzystujące oczyszczanie beztlenowe, następnie ścieki są poddawane napowietrzaniu i nitryfikacji. Jednak w tym etapie wykorzystywane są kosze z rodzajem gęstej siatki, przez co wielokrotnie zwiększana jest powierzchnia biologicznie czynna - znacznie poprawiając skuteczność oczyszczania. Kolejnym etapem jest etap kiedy ścieki przechodzą przez wtórny osadnik dodatkowo pod wpływem sprężonego powietrza podlegając recyrkulacji do pierwszego osadnika.

schemat bio-oczyszczalni hybrydowej

Zbiorniki na deszczówkę

Są to odpowiednio pojemne zbiorniki stosowane również jako osadniki gnilne. Pojemniki o pojemności minimum 3000l są wyposażone w kosze z filtrami zatrzymującymi większe zanieczyszczenia. Drobne nieczystości unoszące się na powierzchni wody w zbiorniku są usuwane po osiągnięciu poziomu przelewowego. Wówczas przez specjalny syfon uchodzą wraz z wodą.

Rozmiar i kształt działki - jakie to ma znaczenie?

Każda instalacja oczyszczająca wymaga przynajmniej 5m2 powierzchni działki. Należy jednak wziąć pod uwagę odpływ wody oczyszczonej. Jest to szczególnie ważne przy oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Sam drenaż wymaga około 50m2 powierzchni. Dodatkowo po okresie eksploatacji 10 - 25 lat należy drenaż przenieść w inne miejsce. Ważne są również przepisy budowlane. Oczyszczalnia musi być posadowiona minimum 30m od najbliższej studni (w tym studni sąsiada) oraz minimum 2m od granicy działki.

schemat położenia bio-oczyszczalni na działce budowlanej

Jakie oczyszczalnie są najtańsze - czyli trochę o kosztach

Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W zakupie oczyszczalnia (zbiornik gnilny z drenażem rozsączającym) jest tańsza niż bio-oczyszczalnia. Jednak należy liczyć się z częstszym jej opróżnianiem oraz że po okresie 10 - 25 lat należy ją zmodernizować. Dodatkowo należy stosować preparaty mikrobiologiczne.

Z kolei bio-oczyszczalnia wymaga pracy pompy powietrza - tu dochodzi koszt energii elektrycznej. Jednak praca jest praktycznie bezobsługowa. Zatem ta inwestycja w długim okresie czasu jest korzystniejsza.

Jak eksploatować bio-oczyszczalnię

W przypadku oczyszczalni z osadnikiem gnilnym i drenażu rozsączającego, przynajmniej raz w roku należy opróżnić zbiornik. Przynajmniej raz na 6 miesięcy należy wyczyścić filtr. Należy również pamiętać o preparacie mikrobiologicznym umożliwiającym beztlenowy rozkład zanieczyszczeń. W zależności czy posiadamy jeden czy więcej zbiorników gnilnych należy raz na 10 - 25 lat przenieść w inne miejsce na działce drenaż rozsączający oraz wymienić grunt w dotychczasowej lokalizacji drenażu.

W przypadku bio-oczyszczalni w zależności od potrzeb należy opróżnić pierwszy zbiornik gdzie gromadzą się największe odpady. Oraz zapewnić sprawność działania pompy powietrza.

Zbiornik jednokomorowy czy kilku-komorowy?

Jest to zasadnicza kwestia jaką należy rozważyć na etapie planowania inwestycji w oczyszczalnię ze zbiornikiem gnilnym. Im więcej zbiorników tym proces oczyszczania jest skuteczniejszy. Większe zanieczyszczenia pozostają w pierwszym zbiorniku, a w kolejnych coraz drobniejsze. To powoduje, że drenaż rozsączający dłużej pozostaje drożny i lepiej oraz co równie ważne dłużej spełnia swoją funkcję.

Ilość zbiorników wpływa na czas żywotności drenażu. W przypadku jednego zbiornika jest to około 10 lat, a w przypadku trzech jest to nawet 25 lat.

Zatem więcej zbiorników to lepiej doczyszczone ścieki i dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji.

Jakość oczyszczonych ścieków

W przypadku instalacji zbiornik gnilny i drenaż rozsączający jakość oczyszczonych ścieków osiąga 70%.

W przypadku instalacji bio-oczyszczalni jakość oczyszczonych ścieków dochodzi do 95%.

Kontakt

tel: 501 597 184

e-mail: biuro@bio-oczyszczalnia.pl

projekt i wykonanie mssk.pl